O nama

Prijavite se za vakcinu protiv Covid 19 virusa

eUprava

 


Dom zdravlja Alibunar je od svog osnivanja 1964 godine, pa do danas doživeo stalne uspone u kadrovskom smislu, u građevinskom delu i opremanju. Od nekadašnjih 77 radnika i nekoliko zdravstvenih stanica i ambulanti u nekim naseljenim mestima i oskudne opreme, danas Dom zdravlja ima u svakom naseljenom mestu zdravstvenu stanicu sa odgovarajućim kadrovima i opremom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, opštu medicinu, kao i stomatološku službu i službu za snabdevanje lekovima, a u samom centru Doma zdravlja u Alibunaru pored gore iznetog, službu hitne medicinske pomoći, razvijene specijalističke službe za dispanzer za žene, pedijatriju, pneumoftiziologiju, medicinu rada, dobro opremljenu laboratorijsku službu, relativno nov rtg kabinet sa ultrazvučnom dijagnostikom.

Danas Dom zdravlja Alibunar zapošljava 107 radnika, uglavnom visokog, višeg i srednjeg medicinskog kadra.

Dom zdravlja je danas akreditovana zdravstvena ustanova u kojoj se može obavljati pružanje zdravstvenih usluga.


 

Spasimo naše porodice, vakciniši se

 

Više informacija pročitajte na novoj prezentaciji Doma zdravlja Alibunar koja se nalazi na adresi: http://wp.dzalibunar.rs

 


Covid ambulanta

Misija i vizija

Dom zdravlja Alibunar je tokom 2014 godine ušao u proces akreditacije Domova zdravlja koji je ujedno i uspešno okončao dobijanjem akreditacije na 3 godine. Od januara 2015 godine do januara 2018 godine. Nakon isteka tog perioda obaviće se ponovo proces akreditacije.

Dom zdravlja Alibunar je uspešno završio proces akreditacije i stekao odgovarajući sertifikat izdat od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.akreditacija

Naše specijalnosti

01

Primarna zdravstvena zaštita

Primarna zdravstvena zaštita predstavlja oslonac za svako zdravo društvo. Dom zdravlja raspolaže dobrim asortimanom opreme za potrebe usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

02

Specijalističko - konsultativne službe

Dom zdravlja Alibunar raspolaže specijalističkim službama iz sledećih oblasti: pedijatrija, medicina rada, ginekologija, kliničko-biohemijska laboratorija, dečija i preventivna stomatologija

03

Stomatološka zdravstvena zaštita

Dom zdravlja u skladu sa svojim kadrovskim mogućnostima omogućuje pacijentima na teritoriji Opštine Alibunar pristup adekvatnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti. Stomatološka ambulanta postoji u svim mestima izuzev naseljenih mesta Nikolinci, Janošik i Novi Kozjak. Sva ostala mesta imaju stomatološku ambulantu u kojoj se pruža stomatološka zdravstvena zaštita.

04

Kliničko-biohemijska laboratorija

Služba kliničko-biohemijske laboratorije nalazi se u Alibunaru. Službe sa terena šalju pacijente u Kliničku-biohemijsku laboratoriju uz zakazivanje. Kliničko-biohemijska laboratorije je 2015 godine renovirana, i nabavljen je deo nove opreme čime se omogućava neometan rad ove službe.

 

EKSTERNI PROJEKTI

Ukidanje pečata . Projekat pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije.

Banner ukidanje pecata

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts