Preuzimanje dokumenata

R. br Naziv dokumenta
1. Zakon o zdravstvenom osiguranju
2. Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu
3. Zdravstvene usluge za koje je predviđeno oslobađanje od plaćanja participacije
4. Informator o radu Dom zdravlja Alibunar
5. Kolektivni ugovor Doma zdravlja Alibunar
6. Statut Doma zdravlja Alibunar
7. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova
8. Odluka o rasporedu, početku i završetku radnog vremena
9. Pravilnik o organizaciji računovodstva
10. Plan kadra
11. Komercijalne usluge koje se ne pružaju na teret RFZO
12. Integrisani izveštaj o radu komisije za unapređenje kvaliteta rada za 2013 godinu
13. Etički kodeks
14. Etički kodeks tekst
15. Elaborat o EE
16. Pravilnik o uzbunjivačima

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts