Drugi zadaci Doma zdravlja Alibunar

Misija i vizija Doma zdravlja Alibunar


Misija


Pružanje kvalitetne zdravstvene usluge na primarnom nivou, uz efikasno korišćenje postojećih resursa. Posvećenost unapređenju zdravlja svih naših sugrađana gde je korisnik u centru sa posebnim akcentom na ranjive grupe stanovništva. Kontinuirani rad na unapređenju stručnosti zaposlenih.


Vizija


Savremena, efikasna, akreditovana zdravstvena ustanova, koja svoj rad obavlja po najvišim standardima. Pomeriti fokus sa kurative na preventivu. Zadovoljan i siguran korisnik. Visoko motivisan zdravstveni radnik.


© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts