,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Godišnji izveštaji za 2018. godinu


  Naziv dokumenta Format dokumenta
     
1. Obaveze za 2018. godinu
2. Prihodi za 2018. godinu
3. Rashodi za 2018. godinu
4. Završni račun za 2018. godinu  
5.    

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts