,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Godišnji izveštaji za 2018. godinu


  Naziv dokumenta Format dokumenta
     
1. Obaveze za 2018. godinu
2. Prihodi za 2018. godinu
3. Rashodi za 2018. godinu
4.    
5.    

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts