Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8, PIB 102129784, Matični broj: 08072361, Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 14.03.2023

Povratak na naslovnu stranu

Ažurirano dana: 14.03.2023 Dom zdravlja Apoteke Zbirno Bolovanje

Stanje sredstava na dan: 13.03.2023

182.555,65

1.751,07

184.306,72 98.598,11
Stanje prethodnog dana: 10.03.2023 195.250,92 4.498,74 199.749,66  
1.
Uplata sredstava od RFZO-a 265.257,22
265.257,22  
2.
Uplate budžeta        
3.
Ostale uplate 3.850,00 3.100,00 6.950,00  
4.
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava
     
5.
Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine       98.598,10
Ukupno: 464.358,14

7.598,74

471.956,88

98.598,11

 

1.
  Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno  
Zarade primarna            
Zarade apoteke            
             
2.
Putni troškovi.        

 

 
3.
Energenti    
     
4.
Ostali troškovi 34.201,12  

 

357,87
34.558,99  
5.
Troškovi osiguranja            
6.
Sanitetski medicinski materijal

 

 

       
7.
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

         
8.
Vakcine            
9.
Lekovi na recept 247.601,37
  5.489,80 253.091,17  
10.
Pomagala
         
11.
Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade            
12.
Ostale isplate

 

     

 

 
13.
Zubarski materijal            
14.
Prenos sredstava            
   
 
  Ukupno isplaćeno: 281.802,49

5.847,67

  Ukupno zbirno:

287.650,16

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

184.306,72

 

Stampa obrasca

 

Prethodni izveštaji

 

01.03.2023 , 02.03.2023 , 03.03.2023 , 06.03.2023 , 07.03.2023 , 08.03.2023 , 09.03.2023 , 10.03.2023 , 13.03.2023 ,

 

Specifikacije

 

01.03.2023 , 02.03.2023 , 06.03.2023 , 07.03.2023 , 08.03.2023 , 09.03.2023 , 13.03.2023 , 14.03.2023 ,