Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 14.04.2021


  Ažurirano dana: 14.04.2021 Dom zdravlja Apoteke Zbirno Bolovanje
 

Stanje sredstava na dan: 13.04.2021

132.752,38 2.789,27 135.541,65  
  Stanje prethodnog dana: 12.04.2021 8.660,41 7.860,47

16.520,88

 
1. Uplata sredstava od RFZO-a 774.989,66 774.989,66  
2. Uplate budžeta        
3. Ostale uplate 1.800,00 26.840,00 28.640,00  
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava        
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje        
           
  Ukupno:

785.450,07

34.700,47. 820.150,54  

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno  
Zarade primarna            
Zarade apoteke       10.809,56  10.809,56  
         
2. Putni troškovi.        

 

 
3. Energenti 650.397,69     650.397,69  
4. Ostali troškovi 2.300,00  

 

  2.300,00  
5. Troškovi osiguranja            
6. Sanitetski medicinski materijal  

 

       
,.7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

     

 

 
8. Vakcine            
9. Lekovi na recept      

21.101,64

21.101,64  
10. Pomagala          
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade            
12. Ostale isplate

 

     

 

 
13. Zubarski materijal            
14. Prenos sredstava            
   
  Ukupno isplaćeno: 652.697,69 31.911,20
  Ukupno zbirno: 684.608,89
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

135.541,65

 

 

 

Prethodni izveštaji

 

 

Dnevni izveštaj za april mesec

01.04.2021, 02.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021, 12.04.2021, 13.04.2021

 

Specifikacija za april mesec

02.04.2021, 05.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021, 13.04.2021, 14.04.2021

 

 

Dnevni izveštaj za mart mesec

01.03.2021,02.03.2021, 03.03.2021, 08.03.2021, 10.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021, 16.03.2021, 17.03.2021, 18.03.2021, 19.03.2021, 23.03.2021, 24.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021

 

Specifikacija za mart mesec

02.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021, 18.03.2021, 23.03.2021, 25.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts