,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan : 21.03.2019


  Stanje sredstava na dan: 20.03.2019 141.758,66
. Stanje prethodnog dana: 19.03.2019 751.239,86
,..1. Uplata sredstava od RFZO-a
2. Uplate budžeta
3. Ostale uplate 35.742,37
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 786.982,23

 

1. Zarade primarna
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi
3. Energenti  172.872,32
4. Ostali troškovi materijala  250.251,28
5. Ostali troškovi
6. Troškovi osiguranja 33.182,97
7. Sanitetski medicinski materijal 164.835,60
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept  
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal 24.081,40
15. Prenos sredstava  
   
  Ukupno isplaćeno: 645.223,57
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 141.758,66

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts