,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan:

13.07.2020


  Ažurirano dana: 13.07.2020. godine Dom zdravlja Apoteke Zbirno
  Stanje sredstava na dan: 10.07.2020 168.698,05 5.965,77 174.663,82
  Stanje prethodnog dana: 09.07.2020 339.727,19 2.658,18 342.385,37
1. Uplata sredstava od RFZO-a 146.124,62 146.124,62
2. Uplate budžeta      
3. Ostale uplate 1.380,00 19.400,00 20.780,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava      
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje      
         
  Ukupno: 487.231,81 22.058,18 509.289,99

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
Zarade primarna          
Zarade apoteke   39.551,69     39.551,69
         
2. Putni troškovi.        

 

3. Energenti        
4. Ostali troškovi   278.982,07     278.982,07
5. Troškovi osiguranja          
6. Sanitetski medicinski materijal

 

       
,.7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

     

 

8. Vakcine          
9. Lekovi na recept      

16.092,41

16.092,41
10. Pomagala        
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade          
12. Ostale isplate

 

     

 

13. Zubarski materijal          
14. Prenos sredstava          
   
  Ukupno isplaćeno: 318.533,76 16.092,41
  Ukupno zbirno:

334.626,17

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

174.626,17

 

 

 

Prethodni izveštaji

 

 

 

Dnevni izveštaj za jul mesec

01.07.2020, 02.07.2020 , 03.04.2020, 04.07.2020, 08.07.2020, 10.07.2020

 

Specifikacija za jul mesec

01.07.2020, 06.07.2020, 09.07.2020, 10.07.2020

 

Dnevni izveštaj za jun mesec

 

01.06.2020 , 02.06.2020 , 04.06.2020 , 05.06.2020 , 08.06.2020 , 09.06.2020 , 10.06.2020 , 12.06.2020 , 15.06.2020 , 16.06.2020 , 17.06.2020, 18.06.2020 , 19.06.2020 , 20.06.2020 , 23.06.2020 , 24.06.2020, 25.06.2020 , 29.06.2020, 30.06.2020

 

Specifikacija za jun mesec

 

04.06.2020 , 05.06.2020 , 08.06.2020 , 09.06.2020 , 15.06.2020 , 18.06.2020 , 19.06.2020, 24.06.2020

 

Dnevni izveštaj za maj mesec

 

04.05.2020 , 05.05.2020 , 06.05.2020 , 07.05.2020 , 11.05.2020 , 12.05.2020 , 15.05.2020 , 18.05.2020 , 19.05.2020, 22.05.2020 , 25.05.2020 , 26.05.2020 , 27.05.2020, 28.08.2020

 

Specifikacija za maj mesec

 

04.05.2020 , 05.05.2020 , 06.05.2020 , 08.05.2020 , 15.05.2020 , 18.05.2020 , 21.05.2020 , 25.05.2020 , 27.05.2020

 

 

 .

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts