,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan:

08.04.2020


  Ažurirano dana: 08.04.2020. godine Dom zdravlja Apoteke Zbirno
  Stanje sredstava na dan: 07.04.2020 8.458,96 15.348,69 23.807,65
  Stanje prethodnog dana: 06.04.2020 7.758,96 29.668,69 37.427,65
1. Uplata sredstava od RFZO-a 147.336,47 147.336,47
2. Uplate budžeta 505.469,48   505.469,48
3. Ostale uplate 700,00 26.000,00 26.700,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje      
         
  Ukupno: 661.264,91 55.668,69 716.933,60

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
Zarade primarna   486.773,74     486.773,74
Zarade apoteke          
         
2. Putni troškovi.   18.695,74     18.695,74
3. Energenti 147.336,47     147.336,47
4. Ostali troškovi        
5. Troškovi osiguranja          
6. Sanitetski medicinski materijal

 

       
7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

     

 

8. Vakcine          
9. Lekovi na recept      

40.320,00

40.320,00
10. Pomagala      
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade          
12. Ostale isplate

 

     

 

13. Zubarski materijal          
14. Prenos sredstava          
   
  Ukupno isplaćeno: 652.805,95 40.320,00
  Ukupno zbirno:

693.125,95

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

23.807,65

 

 

 

Prethodni izveštaji

 

 

Dnevni izveštaj za april mesec

01.04.2020 , 03.04.2020 , 06.04.2020

 

Specifikacija za april mesec

02.04.2020 , 06.04.2020

 

 

Dnevni izveštaji za mart mesec:

 

02.03.2020 , 03.03.2020 , 04.03.2020 , 05.03.2020 , 06.03.2020 , 09.03.2020 , 10.03.2020 , 12.03.2020 , 13.03.2020 , 16.03.2020 , 17.03.2020 , 18.03.2020 , 19.03.2020 , 20.03.2020 , 24.03.2020 , 25.03.2020 , 26.03.2020 , 27.03.2020 , 30.03.2020 , 31.03.2020

 

Sprecifikacija za tekući mesec:  

05.03.2020 , 10.03.2020 , 12.03.2020 , 13.03.2020 , 16.03.2020 , 17.03.2020 , 25.03.2020 , 26.03.2020

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts