,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan 24.05.2019


  Stanje sredstava na dan: 23.05.2019 109.540,39
. Stanje prethodnog dana: 22.05.2019 47.233,08
,..1. Uplata sredstava od RFZO-a 942.511,44
2. Uplate budžeta  
3. Ostale uplate 21.730,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 1.011.474,52

 

1. Zarade primarna  
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti 366.535,07
4. Ostali troškovi materijala 66.311,51
5. Ostali troškovi 175.236,31
6. Troškovi osiguranja  
7. Sanitetski medicinski materijal 173.620,40
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi 91.968,24
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept  
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal  28.262,60
15. Prenos sredstava  
   
  Ukupno isplaćeno: 901.934,13
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 109.540,39

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts