Dnevni finansijski izveštaj o prenosu finansijskih sredstava

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 09.11.2017

 

  Stanje sredstava na dan: 08.11.2017 179.478,56
. Stanje prethodnog dana: 07.11.2017 163.455,56
1. Uplata sredstava od RFZO-a  
2. Uplate budžeta  
3. Ostale uplate

16.023,00

4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 179.478,56

 

1. Zarade primarna  
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti  
4. Ostali troškovi materijala  
5. Ostali troškovi  
6. Troškovi osiguranja  
7. Sanitetski medicinski materijal  
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi  
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept  
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal  
15. Prenos sredstava  
     
  Ukupno isplaćeno: 0,00
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 179.478,56

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts