,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan : 18.01.2019


  Stanje sredstava na dan: 16.01.2019 92.138,04
. Stanje prethodnog dana: 15.01.2019 64.465,58
1. Uplata sredstava od RFZO-a 3.965.875,58
2. Uplate budžeta  
3. Ostale uplate 27.672,01
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 4.058,013,17

 

1. Zarade primarna 3.965.875,13
Zarade apoteke
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti  
4. Ostali troškovi materijala  
5. Ostali troškovi  
6. Troškovi osiguranja  
7. Sanitetski medicinski materijal  
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept  
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal  
15. Prenos sredstava  
   
  Ukupno isplaćeno: 3.965.875,13
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 92.138,04

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts