Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan:

23.01.2021


  Ažurirano dana: 23.01.2021. godine Dom zdravlja Apoteke Zbirno
 

Stanje sredstava na dan: 22.01.2021

313.055,80 3.763,33 316.819,13
  Stanje prethodnog dana: 21.01.2020 102.941,16 4.153,28

107.094,44

1. Uplata sredstava od RFZO-a 111.972,84 111.972,84
2. Uplate budžeta      
3. Ostale uplate 16.000,00   16.000,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava 202.079,17    
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje      
         
  Ukupno:

432.993,17

4.153,28 437.146,45

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
Zarade primarna          
Zarade apoteke          
         
2. Putni troškovi.        

 

3. Energenti        
4. Ostali troškovi 8.029,53  

389,95

  8.419,48
5. Troškovi osiguranja          
6. Sanitetski medicinski materijal  

 

     
,.7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

     

 

8. Vakcine          
9. Lekovi na recept      

 

 
10. Pomagala        
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade          
12. Ostale isplate

111.907,4

     

111.907,84

13. Zubarski materijal          
14. Prenos sredstava          
   
  Ukupno isplaćeno: 119.937,37 389,95
  Ukupno zbirno:

120.327,32

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

316.327,32

 

 

 

Prethodni izveštaji

 

Dnevni izveštaj za januar mesec

04.01.2021, 08.01.2021, 11.01.2021, 12.01.2021, 13.01.2021, 14.01.2021, 15.01.2021, 18.01.2021, 19.01.2021, 22.01.2021

 

Specifikacija za januar mesec

11.01.2021, 13.01.2021, 14.01.2021, 15.01.2021

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts