,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan:

20.09.2019


  Ažurirano dana:20.09.2019. godine Dom zdravlja Apoteke Zbirno
  Stanje sredstava na dan: 19.09.2019 67.601,21 4.300,00 71.901,30
  Stanje prethodnog dana: 18.09.2019 44.671,21 12.236,18 56.907,39
1. Uplata sredstava od RFZO-a      
2. Uplate budžeta      
3. Ostale uplate 22.930,00 6.390,00 29.320,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava      
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje      
         
  Ukupno: 67.601,21 18.626,18 86.227,39

 

1.   Iz sredstava RFZO .Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
Zarade primarna          
Zarade apoteke          
           
2. Putni troškovi          
3. Energenti          
4. Ostali troškovi          
5. Troškovi osiguranja          
6. Sanitetski medicinski materijal          
7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi          
8. Vakcine          
9. Lekovi na recept       14.326,09 14.326,09
10. Pomagala          
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade          
12. Ostale isplate          
13. Zubarski materijal          
14. Prenos sredstava          
   
  Ukupno isplaćeno: 0,00 14.326,09
  Ukupno zbirno: 14.326,09
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 71.901,30

 

 

 

Prethodni izveštaji

 

Septembar mesec 2019. godine

02.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019, 06.09.2019, 11.09.2019, 12.09.2019, 16.09.2019, 17.09.2019, 18.09.2019

 

Specifikacija plaćanja (septembar mesec):

03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019, 09.09.2019, 11.09.2019, 12.09.2019, 13.09.2019, 17.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019

 

 

Avgust mesec 2019. godine

 

02.08.2019, 06.08.2019, 07.08.2019, 08.09.2019, 09.09.2019, 12.09.2019, 13.08.2019, 14.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 19.08.2019, 20.08.2019. 21.08.2019, 22.08.2019, 23.08.2019, 26.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019

 

 

Specifikacija plaćanja (avgust mesec):

 

01.08.2019, 05.08.2019, 06.08.2019, 08.08.2019, 11.08.2019, 12.08.2019, 13..08.2019, 14.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 21.08.2019, 22.08.2019, 23.08.2019, 28.08.2019

 

 

Jul mesec 2019. godine:

 

01.07.2019, 02.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019, 15.07.2019, 16.07.2019, 18.07.2019, 19.07.2019, 22.07.2019. 23.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 30.07.2019, 31.07.2019

 

Specifikacije plaćanja (jul mesec):

 

01.07.2019, 04.07.2019, 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019, 15.07.2019, 16.07.2019, 22.07.2019, 23.07.2019. 24.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 31.07.2019,


 

 

Jun mesec 2019. godine:

 

03.06.2019, 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019, 14.06.2019, 17.06.2019, 18.06.2019, 19.06.2019, 28.06.2019

 

Specifikacije plaćanja (jun mesec):

 

28.06.2019

 

 

Maj mesec 2019. godine:

 

23.05.2019, 27.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019.

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts