,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan:

15.07.2019


  Ažurirano dana:15.07.2019. godine Dom zdravlja Apoteke Zbirno
  Stanje sredstava na dan: 12.07.2019 134.328,77 2.144,59 136.473,36
  Stanje prethodnog dana: 11.07.2019 130.276,77 2.365,71 132.644,48
1. Uplata sredstava od RFZO-a      
2. Uplate budžeta      
3. Ostale uplate 4.050,00 7.600,00 11.650,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava      
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje      
         
  Ukupno: 134.328,77 9.965,71 144.294,48

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
Zarade primarna          
Zarade apoteke          
           
2. Putni troškovi          
3. Energenti          
4. Ostali troškovi          
5. Troškovi osiguranja          
6. Sanitetski medicinski materijal          
7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi          
8. Vakcine          
9. Lekovi na recept       7.821,12 7.821,12
10. Pomagala          
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade          
12. Ostale isplate          
13. Zubarski materijal          
14. Prenos sredstava          
   
  Ukupno isplaćeno: 0,00 7.821,12
  Ukupno zbirno: 7.821,12
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 136.473,36

 

 


 

Prethodni izveštaji

 

Jul mesec 2019. godine:

 

01.07.2019, 02.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019

 

Specifikacije plaćanja (jul mesec):

 

01.07.2019, 04.07.2019, 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019


 

 

Jun mesec 2019. godine:

 

03.06.2019, 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019, 14.06.2019, 17.06.2019, 18.06.2019, 19.06.2019, 28.06.2019

 

Specifikacije plaćanja (jun mesec):

 

28.06.2019

 

 

Maj mesec 2019. godine:

 

23.05.2019, 27.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019.

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts