+1Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8, PIB 102129784, Matični broj: 08072361, Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 04.10.2023

Povratak na naslovnu stranu

Ažurirano dana: 04.10.2023 Dom zdravlja Apoteke Zbirno Bolovanje

Stanje sredstava na dan: 03.10.2023

1.138.893,87

7.651,26

1.146.545,13 135.280,78
Stanje prethodnog dana: 02.10.2023 8.604.162,97 13.903,31 8.618.066,28  
1.
Uplata sredstava od RFZO-a 750.865,78

750.865,78

 
2.
Uplate budžeta        
3.
Ostale uplate

7.879,40

8.240,00 16.119,40  
4.
Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava
     
5.
Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine        
Ukupno: 9.362.908,15

22.143,31

9.385.051,46

135.280,78

 

1.
  Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno  
Zarade primarna 7.658.697,17       7.658.697,17  
Zarade apoteke            
             
2.
Putni troškovi.       14.449,00

14.449,00

 
3.
Energenti    
     
4.
Ostali troškovi 26,00  

 

43,05 69,05  
5.
Troškovi osiguranja 10.199,00       10.199,00  
6.
Sanitetski medicinski materijal

 

 

       
7.
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

         
8.
Vakcine            
9.
Lekovi na recept

 

         
10.
Pomagala
         
11.
Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade 555.092,11       555.092,11  
12.
Ostale isplate

 

     

 

 
13.
Zubarski materijal            
14.
Prenos sredstava            
   
 
  Ukupno isplaćeno: 8.224.014,28

14.492,05

  Ukupno zbirno:

8.238.506,33

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

1.146.545,13

Stampa obrasca

 

Finansijski izveštaji