,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan : 20.11.2018


  Stanje sredstava na dan: 19.11.2018 132.102,92
. Stanje prethodnog dana: 17.11.2018 360.608,31
1. Uplata sredstava od RFZO-a
2. Uplate budžeta  
3. Ostale uplate 18.400,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje
     
  Ukupno: 379.008,31

 

1. Zarade primarna
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti
4. Ostali troškovi materijala  
5. Ostali troškovi 56.093,27
6. Troškovi osiguranja  
7. Sanitetski medicinski materijal 190.812,12 
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal  
15. Prenos sredstava  
     
  Ukupno isplaćeno: 246.905,39
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 132.102,92

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts