,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 09.08.2022


  Ažurirano dana: 09.08.2022 Dom zdravlja Apoteke Zbirno Bolovanje
 

Stanje sredstava na dan: 08.08.2022

343.761,99 5.040,48 348.802,47  
  Stanje prethodnog dana: 05.08.2022 665.359,99 5.040,48 670.400,47  
1. Uplata sredstava od RFZO-a 233.742,34
233.742,34  
2. Uplate budžeta
     
3. Ostale uplate 11.306,00 0,00 11.306,00  
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava
     
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine        
6.          
  Ukupno:

910.408,33

5.040,48 915.448,81  

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno  
Zarade primarna            
Zarade apoteke  
       
         

2. Putni troškovi.        

 

 
3. Energenti 233.742,34  
  233.742,34
 
4. Ostali troškovi  

 


   
5. Troškovi osiguranja
     
 
6. Sanitetski medicinski materijal

 

 

       
,.7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi


     


 
8. Vakcine            
9. Lekovi na recept  
       
10. Pomagala
         
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade 332.904,00       332.904,00  
12. Ostale isplate

 

     

 

 
13. Zubarski materijal            
14. Prenos sredstava            
   

  Ukupno isplaćeno: 566.646,34 0,00
  Ukupno zbirno:

566.646,34

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

348.802,47

 

 

Prethodni izveštaji

 

Dnevni izveštaj za jul avgust

01.08.2022, 02.08.2022, 03.08.2022, 04.08.2022, 05.08.2022

 

Specifikacija za avgust mesec

02.08.2022, 03.08.2022, 08.08.2022

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts