,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 19.05.2022


  Ažurirano dana: 19.05.2022 Dom zdravlja Apoteke Zbirno Bolovanje
 

Stanje sredstava na dan: 18.05.2022

147.719,94 994,67 148.714,61  
  Stanje prethodnog dana: 17.05.2022 124.569,11 1.074,67 125.643,78  
1. Uplata sredstava od RFZO-a 1.107.727,82
1.107.727,82  
2. Uplate budžeta 28.990,00
  28.990,00
 
3. Ostale uplate 6.570,00   6.570,00  
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava
     
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje        
6. Uplata sredstava za bolovanje, jubilarne, otpremnine        
  Ukupno:

1.267.856,93

1.074,67 1.268.931,60  

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno  
Zarade primarna  
   
 
Zarade apoteke  
       
         

2. Putni troškovi.        

 

 
3. Energenti 1.120.136,99  
  1.120.136,99
 
4. Ostali troškovi  

 


   
5. Troškovi osiguranja
     
 
6. Sanitetski medicinski materijal

 

 

 

       
,.7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi


     


 
8. Vakcine            
9. Lekovi na recept  
  80,00 80,00  
10. Pomagala
         
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade            
12. Ostale isplate

 

     

 

 
13. Zubarski materijal            
14. Prenos sredstava            
   

  Ukupno isplaćeno: 1.120.136,99 80,00
  Ukupno zbirno: 1.120.216,99
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

148.714,61

 

 

Prethodni izveštaji

 

 

Dnevni izveštaj za maj mesec

04.05.2022, 05.05.2022, 09.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022, 16.05.2022, 18.05.2022

 

Specifikacija za maj mesec

06.05.2022, 10.05.2022, 12.05.2022, 16.05.2022, 17.05.2022

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts