Dnevni finansijski izveštaj o prenosu finansijskih sredstava

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan: 17.01.2018

 

  Stanje sredstava na dan: 16.01.2018 133.884,34
. Stanje prethodnog dana: 15.01.2018 375.190,54
1. Uplata sredstava od RFZO-a

 

0,00
2. Uplate budžeta 0,00
3. Ostale uplate

13.780,00

4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje  
     
  Ukupno: 4.145.377,59

 

1. Zarade primarna 3.994.548,27
Zarade apoteke  
Zarade stomatologija  
2. Putni troškovi  
3. Energenti  
4. Ostali troškovi materijala  
5. Ostali troškovi 1.849
6. Troškovi osiguranja  
7. Sanitetski medicinski materijal  
8. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi  
9. Vakcine  
10. Lekovi na recept 24.898,58
11. Pomagala  
12. Druga socijalna davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade  
13. Ostale isplate  
14. Zubarski materijal  
15. Prenos sredstava  
     
  Ukupno isplaćeno: 24.898,58
  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 724.857,40

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts