Dom zdravlja Alibunar, Trg slobode br. 8, PIB 102129784, Matični broj: 08072361, Tekući račun: 840-259661-55

Ažurirano na dan: 14.06.2024. godine

Nazad na glavnu stranuAžurirano na dan: 14.06.2024 Dom zdravlja Sopstveni prihodi Zbirno Bolovanje
Stanje sredstava na dan: 13.06.2024 98.453,03 2.284.675,79 2.383.128,82
Stanje prethodnog dana: 12.06.2024 96.768,05 2.119.464,12 2.216.232,17
1. Uplata sredstava od RFZO-a2. Uplata budžeta3. Ostale uplate 1.750,00
178.308,35
180.058,35

4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine
Ukupno: 98.518,05 2.297.772,47 2.396.290,52

Transakcije


Izvršene isplate Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
1. Zarade


2. Putni troškovi


3. Energenti


4. Ostali troškovi 65,02
13.096,68
13.161,70
5. Sanitetski medicinski materijal


6. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi


7. Bolovanje


8. Ostale isplate (naknade)


9. Prenos sredstava
Ukupno isplaćeno 65,02 13.096,68 13.161,70
Zbirno 13.161,70


Novo stanje na računu nakon izvršenih isplata:

2.383.128,82