Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan:

18.09.2020


  Ažurirano dana: 18.09.2020. godine Dom zdravlja Apoteke Zbirno
  Stanje sredstava na dan: 17.09.2020 169.322,02 803,80 170.125,82
  Stanje prethodnog dana: 16.09.2020 165.282,02 803,80 166.085,82
1. Uplata sredstava od RFZO-a    
2. Uplate budžeta      
3. Ostale uplate

4.040,00

  4.040,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava      
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje      
         
  Ukupno: 169.322,02 803,80 170.125,82

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
Zarade primarna          
Zarade apoteke          
         
2. Putni troškovi.        

 

3. Energenti        
4. Ostali troškovi          
5. Troškovi osiguranja          
6. Sanitetski medicinski materijal          
,.7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

     

 

8. Vakcine          
9. Lekovi na recept      

 

 
10. Pomagala        
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade          
12. Ostale isplate

 

     

 

13. Zubarski materijal          
14. Prenos sredstava          
   
  Ukupno isplaćeno: 0,00 0,00
  Ukupno zbirno:

0,00

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata:

170.125,82

 

 

 

Prethodni izveštaji

 

Dnevni izveštaj za septembar mesec

01.09.2020, 02.09.2020, 07.09.2020, 09.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020, 17.09.2020

 

 

Specifikacija za septembar mesec

01.09.2020, 09.09.2020, 14.09.2020, 16.09.2020

 

Dnevni izveštaj za avgust mesec

03.08.2020 , 04.08.2020. 06.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020 , 12.08.2020, 13.08.2020, 17.08.2020 , 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020, 21.08.2020, 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020, 31.08.2020

 

Specifikacija za avgust mesec

 

06.08.2020 , 10.08.2020, 11.08.2020, 14.08.2020, 17.08.2020. 18.08.2020, 19.08.2020, 21.08.2020, 25.08.2020

 

 

Dnevni izveštaj za jul mesec

01.07.2020, 02.07.2020 , 03.04.2020, 04.07.2020, 08.07.2020, 10.07.2020, 13.07.2020, 15.07.2020 , 16.07.2020, 17.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020 , 23.07.2020, 24.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020

 

Specifikacija za jul mesec

01.07.2020, 06.07.2020, 09.07.2020, 10.07.2020, 15.07.2020, 17.07.2020, 20.07.2020, 22.07.2020 , 27.07.2020, 28.07.2020

 

 .

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts