,

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

Ažurirano na dan:

24.01.2020


  Ažurirano dana: 24.01.2020. godine Dom zdravlja Apoteke Zbirno
  Stanje sredstava na dan: 23.01.2020 58.801,53 4.342,97 63.144,50
  Stanje prethodnog dana: 22.01.2020 42.151,53 4.994,17 47.145,70
1. Uplata sredstava od RFZO-a    
2. Uplate budžeta      
3. Ostale uplate 16.650,00 5.870,00 22.520,00
4. Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava  
5. Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje      
         
  Ukupno: 58.801,53 10.864,17 69.665,70

 

1.   Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Iz sredstava RFZO Iz ostalih izvora Zbirno
Zarade primarna    
Zarade apoteke      
         
2. Putni troškovi    
3. Energenti      
4. Ostali troškovi    
5. Troškovi osiguranja        
6. Sanitetski medicinski materijal

 

       
7. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

 

     

 

8. Vakcine          
9. Lekovi na recept    

6.521,20

6.521,20
10. Pomagala      
11. Druga davanja (naknade) - porodiljska prava, jubilarne nagrade          
12. Ostale isplate

     

13. Zubarski materijal      
14. Prenos sredstava          
   
  Ukupno isplaćeno: 0,00 6.521,20
  Ukupno zbirno:

6.521,20

  Novo stanje na računo nakon izvršenih isplata: 63.144,50

 

 

 

Prethodni izveštaji

 

Januar mesec 2020. godine

03.01.2020 , 08.01.2020 , 10.01.2020 , 13.01.2020 , 14.01.2020 , 15.01.2020 , 16.01.2020 , 17.01.2020 , 18.01.2020 , 20.01.2020 , 21.01.2020 , 22.01.2020

Specifikacija plaćanja (januar mesec)

13.01.2020 , 14.01.2020 , 15.01.2020 , 16.01.2020 ,

17.01.2020 , 20.01.2020 , 21.01.2020, 23.01.2020

 

Decembar mesec 2019. godine

02.12.2019, 03.12.2019, 04.12.2019, 06.12.2019, 09.12.2019, 10.12.2019, 11.12.2019, 12.12.2019, 16.12.2019, 17.12.2019, 18.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 23.12.2019, 24.12.2019, 25.12.2019, 26.12.2019, 27.12.2019, 30.12.2019, 31.12.2019

Specifikacija plaćanja (decembar mesec):

02.12.2019, 03.12.2019, 09.12.2019, 10.12.2019, 11.12.2019, 12.12.2019, 13.12.2019, 16.12.2019, 17.12.2019, 23.12.2019, 24.12.2019, 27.12.2019, 30.12.2019, 31.12.2019

 

Novembar mesec 2019. godine

 

01.11.2019, 04.11.2019,05.11.2019, 06.11.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 12.11.2019, 13.11.2019, 14.11.2019, 15.11.2019, 18.11.2019, 19.11.2019, 20.11.2019, 21.11.2019, 25.11,2019, 26.11.2019, 27.11.2019, 28.11.2019, 29.11.2019

 

Specifikacija plaćanja (novembar mesec):

 

01.11.2019, 04.11.2019, 05.11.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 12.11.2019, 13.11.2019, 15.11.2019, 18.11.2019, 19.11.2019, 20.11.2019, 22.11.2019, 25.11.2019, 27.11.2019, 28.11.2019,

Oktobar mesec 2019. godine

 

01.10.2019,02.10.2019, 03.10.2019, 04.10.2019, 08.10.2019,09.10.2019, 10.10.2019, 11.10.2019, 12.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 17.10.2019, 21.10.2019, 23.10.2019, 24.10.2019, 28.10.2019, 29.10.2019, 30.10.2019, 31.10.2019

 

Specifikacija plaćanja (oktobar mesec):

01.10.2019, 04.10.2019,07.10.2019,08.10.2019, 09.10.2019, 10.10.2019, 11.10.2019, 14.10.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 22.10.2019, 25.10.2019, 28.10.2019, 29.10.2019, 31.10.2019

 

 

 

Septembar mesec 2019. godine

02.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019, 06.09.2019, 11.09.2019, 12.09.2019, 16.09.2019, 17.09.2019, 18.09.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019, 30.09.2019

 

Specifikacija plaćanja (septembar mesec):

03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019, 09.09.2019, 11.09.2019, 12.09.2019, 13.09.2019, 17.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 25.09.2019, 27.09.2019, 30.09.2019

 

 

Avgust mesec 2019. godine

 

02.08.2019,06.08.2019, 07.08.2019, 08.09.2019, 09.09.2019, 12.09.2019, 13.08.2019, 14.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 19.08.2019, 20.08.2019. 21.08.2019, 22.08.2019, 23.08.2019, 26.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019

 

 

Specifikacija plaćanja (avgust mesec):

 

01.08.2019, 05.08.2019, 06.08.2019, 08.08.2019, 11.08.2019, 12.08.2019, 13..08.2019, 14.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 21.08.2019, 22.08.2019, 23.08.2019, 28.08.2019

 

 

Jul mesec 2019. godine:

 

01.07.2019, 02.07.2019, 05.07.2019,08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019,11.07.2019, 12.07.2019, 15.07.2019, 16.07.2019, 18.07.2019, 19.07.2019, 22.07.2019. 23.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 30.07.2019, 31.07.2019

 

Specifikacije plaćanja (jul mesec):

 

01.07.2019, 04.07.2019, 08.07.2019, 09.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019, 15.07.2019, 16.07.2019, 22.07.2019, 23.07.2019. 24.07.2019, 26.07.2019, 29.07.2019, 31.07.2019,


 

 

Jun mesec 2019. godine:

 

03.06.2019, 04.06.2019,05.06.2019, 06.06.2019, 07.06.2019,10.06.2019,12.06.2019,13.06.2019, 14.06.2019, 17.06.2019, 18.06.2019, 19.06.2019, 28.06.2019

 

Specifikacije plaćanja (jun mesec):

 

28.06.2019

 

 

Maj mesec 2019. godine:

 

23.05.2019, 27.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019,31.05.2019.

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts