Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupci u 2016. godini:

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o dodeli ugovora 11.07.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 24.06.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o pokretanju javne nabavke 01.06.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda 01.06.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 01.06.2016 Poziv za podnošenje ponuda

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts