Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupci u 2016. godini:

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o izmeni Odluke o dodeli ugovora 01.09.2016
Odluka o dodeli ugovora 30.08.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje 19.08.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija 09.08.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje 09.08.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o pokretanju jnmv 08.08.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Poziv za podnosenje ponuda 08.08.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 08.08.2016 Poziv za podnošenje ponuda

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts