Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupci u 2016. godini:

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o dodeli ugovora 20.05.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije 06.05.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda 22.04.2016 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 22.04.2016 Poziv za podnošenje ponuda

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts