Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupci u 2016. godini:

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o dodeli ugovora 26.01.2017
Odluka o pokretanju postupka 30.12.2016
Konkursna dokumentacija 30.12.2016

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts