Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupci u 2016. godini:

Opis dokumenta Datum Pregledanje

Odluka o dodeli ugovora

 

20.01.2017
Odluka o pokretanju postupka 26.12.2016
Poziv za podnošenje postupka 26.12.2016
Konkursna dokumentacija 26.12.2016
Izmenjena konkursna dokumentacija 28.12.2016
Dopuna konkursne dokumentacije 28.12.2016
Dodatno pojašnjenje 06.01.2017

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts