Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupci u 2017. godini:

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o dodeli ugovora 03.04.2017
Izmena konkursne dokumentacije 24.03.2017 Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje 24.03.2017 Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o pokretanju postupka JNMV 09.03.2017 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 09.03.2017 Poziv za podnošenje ponuda
     
     

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts