Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupci u 2017. godini:

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka 14.12.2017
Dodatno pojašnjenje 08.12.2017
Dopuna konkursne dokumentacije 08.12.2017
Odluka o pokretanju javne nabavke 20.11.2017 Poziv za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda 20.11.2017 Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponude sa tehničkom specifikacijom 20.11.2017 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 20.11.2017 Poziv za podnošenje ponuda
     

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts