Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke laboratorijskih reagenasa

 

Opis dokumenta Datum Tip dokumenta
Odluka o dodeli ugovora 19.12.2018
Izmena laboratorijski materijal 29.11.2018
Dodatno pojašnjenje 29.11.2018

Obrazac ponude sa tehničkom specifikacijom opreme novi

29.11.2018
Odluka o pokretanju JNMV 19.11.2018
Poziv za dostavljanje ponuda 19.11.2018
Obrazac ponude sa tehničkom specifikacijom 19.11.2018
 Konkursna dokumentacija 19.11.2018 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts