Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke - laboratorijski reagensi

 

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o dodeli ugovora 18.11.2019
Poziv za podnošenje ponuda 21.10.2019 Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o pokretanju javne nabavke 21.10.2019 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 21.10.2019 Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac ponude sa tehničkim specifikacijama

21.10.2019  Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje 01.11.2019

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts