Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke - medicinska oprema

 

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Poziv za podnošenje ponuda 18.03.2019 Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o pokretanju jnmv 18.03.2019 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 18.03.2019 Poziv za podnošenje ponuda

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

 21.03.2019  Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 25.03.2019

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 02.04.2019 Poziv za podnošenje ponuda

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts