Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke Stomatološki materijal i instrumenti.

 

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Poziv za podnošenje ponuda 14.02.2019 Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o pokretanju jn 14.02.2019 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 14.02.2019 Poziv za podnošenje ponuda

Dodatno pojašnjenje 

 04.03.2019  javne nabavke stomatologija
Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka 14.03.2019 javne nabavke stomatologija

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts