Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke goriva.

 

Opis dokumenta Datum Pregledanje

Odluka o dodeli ugovora

21.09.2020 Poziv za podnošenje ponuda
Javni poziv 04.09.2020
Konkursna dokumentacija gorivo 04.09.2020 Poziv za podnošenje ponuda
Kriterijumi za dodelu ugovora 04.09.2020
Model ugovora 04.09.2020 Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponude 04.09.2020 Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac troškova pripreme ponude 04.09.2020 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija 04.09.2020 Poziv za podnošenje ponuda
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima 04.09.2020
Opšti podaci o javnoj nabavci 04.09.2020 Poziv za podnošenje ponuda
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 04.09.2020

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts