Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke benzin i dizel goriva.

 

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Javni poziv 28.08.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima 28.08.2021
Opšti deo - podaci o predmetu nabavke 28.08.2021
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 28.08.2021
Odluka o dodeli ugovora 27.09.2021  Poziv za podnošenje ponuda

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts