Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke laboratorijskih reagenasa

 

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Javni poziv 25.10.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Kriterijum za dodelu ugovora 25.10.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 1 25.10.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Struktura cene Partija 1 25.10.2021 Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička dokumentacija

25.10.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora 25.10.2021 Poziv za podnošenje ponuda
     
     
     

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts