Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke rezervnih delova.

 

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o dodeli ugovora 22.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Zapisnik o otvaranju ponuda 22.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opšti deo - podaci o predmetu nabavke 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 1 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 2 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 3 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 4 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 5 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 6 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 7 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 8 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
Opis i specifikacija Partija 9 07.06.2021 Poziv za podnošenje ponuda
     
Za kompletnu dokumentaciju posetite Portal javnih nabavki    

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts