Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

 

Postupak javne nabavke sanitetskog materijala i RTG materijala

 

Opis dokumenta Datum Pregledanje
Odluka o dodeli ugovora - izmena 16.08.2021
Odluka o dodeli ugovora - izmena 23.07.2021
Odluka o dodeli ugovora 12.07.2021
Zapisnik o otvaranju ponuda 09.07.2021 Opšti deo
Opšti deo - podaci o predmetu nabavke 29.06.2021 Opšti deo
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima 29.06.2021 Opšti deo
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 29.06.2021 Opšti deo
Opis i specifikacija Partija 1 29.06.2021

Opis i specifikacija Partija 2

29.06.2021
Opis i specifikacija Partija 3 29.06.2021
Opis i specifikacija Partija 4 29.06.2021
Opis i specifikacija Partija 5 29.06.2021
Opis i specifikacija Partija 6 29.06.2021
Opis i specifikacija Partija 7 29.06.2021
     

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts