Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Javne nabavke u 2016. godini


Plan javnih nabavki za 2016 godinu

 

Postupci u 2016. godini:

 

1. JNMV - kancelarijski materijal - 30.12.2016 je započet postupak

2. Javna nabavka male vrednosti - stomatološki potrošni materijal - 29.12.2016 je započet postupak

3. Javna nabavka male vrednosti - usluge osiguranja - 26.12.2016 je započet postupak

4.Javna nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa - 09.11.2016 je započet postupak

5. Javna nabavka IT opreme za potrebe Doma zdravlja Alibunar - 08.08.2016 je započet postupak

6. Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Alibunar - 01.06.2016 je započet postupak,

7. Javna nabavka male vrednosti - Medicinska oprema - 31.05.2016 je započet postupak,

8. Javna nabavka male vrednosti - sanitetski medicinski materijal - 05.02.2016 je započet postupak,

9. Javna nabavka male vrednosti - rezervni delovi za sanitetska vozila - 29.01.2016 je započet postupak,

10. Javna nabavka male vrednosti - medicinska pomagala - 22.04.2016 je započet postupak,

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts