Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Javne nabavke u 2017. godini


Plan javnih nabavki za 2017 godinu

 

Postupci u 2017. godini:

 

 

1. Stomatološki materijal - 29.12.2017 je započet postupak

2. Javna nabavka reagenasa i potrošnog materijala za laboratoriju - 20.11.2017 je započet postupak

3. Javna nabavka - gorivo za motorna vozila - 08.06.2017 je započet postupak

4. JNMV - Rezervni delovi za sanitete - 09.03.2017 je započet postupak

5. Javna nabavka male vrednosti - Sanitetski potrošni materijal - 09.03.2017 je započet postupak

6. Javna nabavka medicinskih pomagala - 23.05.2017 je započet postupak

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts