Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Javne nabavke u 2018. godini


Plan javnih nabavki za 2018 godinu

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki

 

Postupci u 2018. godini:

1. Javna nabavka laboratorijskih reagenasa,

 

2. Javna nabavka goriva,

 

3. Javna nabavka sanitetski i medicinski materijal,

 

4. Javna nabavka rezernih delova za motorna vozila,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts