Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Javne nabavke u 2019. godini


Plan javnih nabavki za 2019 godinu

 

 

Postupci u 2019. godini:

 

1. Laboratorijski reagensi - 21.10.2019

2. Javna nabavka goriva za sanitetska vozila - 10.07.2019

3. Javna nabavka stomatološkog materijala,

4. Javna nabavka potrošnog medicinskog materijala,

5. Javna nabavka rezervnih delova za vozila,

6. Javna nabavka medicinskog materijala - ponovljeni postupak.

7. Javna nabavka sanitetski potrošni materijal - 18.04.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts