Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Javne nabavke u 2020. godini

 

Postupci u 2020. godini:

 

1.Javna nabavka goriva za vozila

2. Javna nabavka delova za motorna vozila

3.Javna nabavka potrošnog sanitetskog materijala

4. Reagensi za laboratoriju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts