Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg slobode br. 8

PIB 102129784, Matični broj: 08072361

Tekući račun: 840-259661-55

 

 

Javne nabavke u 2021. godini

 

Postupci u 2021. godini:

 

1. Rezervni delovi za sanitetska vozila

2. Sanitetski materijal i RTG materijal

3. Gorivo za vozila, benzin i dizel gorivo

4. Javna nabavka laboratorijskih reagenasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts