Specijalističke usluge koje pruža Dom zdravlja Alibunar


Dom zdravlja Alibunar raspolaže sledećim specijalističkim službama:

  1. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece,
  2. Službu Medicine rada,
  3. Služba Neuropsihijatrije,
  4. Služba za zdravstvenu zaštitu žena,
  5. Služba za internu medicinu,
  6. Služba za stomatološku zaštitu dece i preventivnu stomatologiju,
  7. Služba za Pneumoftiziologiju,
  8. Služba za Radiologiju,
  9. Kliničko-biohemijsku laboratoriju.

Za Službu Interne medicine, Službu Radiologije i Kliničko-biohemijsku laboratoriju potrebno je zakazazi pregled

Za više informacija pozvati broj telefona: 013/641-201

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts