Unutrašnja organizacija

Unutrašnja organizacija Doma zdravlja Alibunar sačinjena je od sledećih službi:

Organizacione jedinice:

 1. Služba opšte medicine
 2. Specijalističke službe
 3. Služba stomatološke zdravstvene zaštite
 4. Apoteka
 5. Služba za opšte, pravne i ekonomsko - finansijske poslove

Detaljna klasifikacija po organizacionim jedinicama:

 1. Zdravstvena ambulanta Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 2. Zdravstvena ambulanta Banatski Karlovac, adresa: Kneza Miloša br. 33, Banatski Karlovac,
 3. Zdravstvena ambulanta Vladimirovac, adresa: Trg Oslobođenja br. 8, Vladimirovac,
 4. Zdravstvena ambulanta Lokve, adresa: Trg Oslobođenja br. 4, Lokve,
 5. Zdravstvena ambulanta Dobrica, adresa: Žarka Zrenjanina br. 36, Dobrica,
 6. Zdravstvena ambulanta Novi Kozjak, adresa: Svetog Save br. 45, Novi Kozjak,
 7. Zdravstvena ambulanta Ilanža, adresa: Miloša Crnjanskog br. 80, Ilandža,
 8. Zdravstvena ambulanta Seleuš, adresa: Maršala Tita br. 78, Seleuš,
 9. Zdravstvena ambulanta Nikolinci, adresa: Maršala Tita br. 50, Nikolinci,
 10. Zdravstvena ambulanta Janošik, adresa: Maršala Tita br. 9, Janošik,
 11. Kliničko - biohemijska laboratorija, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 12. Služba stomatološke zdravstvene zaštite Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 13. Služba hitne medicinske pomoći, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 14. Specijalistička služba za plućne bolesti i tuberkulozu Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 15. Rentgen služba i ultrazvučna dijagnostika, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 16. Služba za neuropsihijatriju, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 17. Služba medicine rada Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 18. Služba za zdravstvenu zaštitu žena, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 19. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 20. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Banatski Karlovac,adresa: Kneza Miloša br. 33, Banatski Karlovac,
 21. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine Vladimirovac, adresa: Trg Oslobođenja br. 8, Vladimirovac,
 22. Služba polivalentne patronaže Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 23. Apoteka Alibunar, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 24. Apotekarska stanica Banatski Karlovac, adresa: Kneza Miloša br. 33, Banatski Karlovac,
 25. Apotekarska stanica Vladimirovac, adresa: Trg Oslobođenja br. 8, Vladimirovac,
 26. Apotekarska stanica Nikolinci, adresa: Maršala Tita br. 50, Nikolinci,
 27. Apotekarska stanica Lokve, adresa: Trg Oslobođenja br. 4, Lokve,
 28. Apotekarska stanica Janošik, adresa: Maršala Tita br. 9, Janošik,
 29. Apotekarska stanica Seleuš, adresa: Maršala Tita br. 78, Seleuš,
 30. Apotekarska stanica Ilandža, adresa: Miloša Crnjanskog br. 80, Ilandža,
 31. Apotekarska stanica Novi Kozjak, adresa: Svetog Save br. 45, Novi Kozjak,
 32. Apotekarska stanica Dobrica, adresa: Žarka Zrenjanina br. 36, Dobrica,
 33. Služba za opšte i pravne poslove, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar,
 34. Služba za ekonomske i finansijske poslove, adresa: Trg Slobode br. 8, Alibunar.

Radno vreme administracije :

Ponedeljak-Petak : 06:00 - 14:00 časova
Subota - Nedelja: Neradni dani

Radno vreme je u skladu sa Statutom Doma zdravlja Alibunar.

Radno vreme zdravstvenih službi :

Ponedeljak - Petak : 06:00 - 20:00 časova
Subota - Nedelja: Dežurstvo: 24 časova

Radno vreme je u skladu sa Statutom Doma zdravlja Alibunar.

Dodatne informacije

 • "ZAKAZIVANJE.

  Za određene službe potrebno je izvršiti zakazivanje! Za više informacija posetite sekciju za zakazivanje.

 • " MOLIMO VAS NA NAM SE OBRATITE ZA DODATNE INFORMACIJE.

  Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati na broj telefon: 013 /641 - 201 ili putem kontakt obrasca

  Kontakt,pošaljite nam poruku

 • " VAŠE ZADOVOLJSTVO JE PRIORITET.

  Molimo Vas da Vaše utiske ostavite u knjigu utisaka.

  knjiga utisaka,informacija

Naše specijalnosti u Domu zdravlja Alibunar su:

Pružamo širok dijapazon različitih zdravstvenih usluga

01. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Kao i u svakom dobro organizovanom zdravstvenom sistemu, Primarna zdravstvena zaštita predstavlja oslonac, temelj za dobar zdravstveni sistem, na koji se kasnije nadograđuje sekundarni i tercijarsni nivo zdravstvene zaštite. Dom zdravlja raspolaže sa 10 zdravstvenih stanica na teritoriji Opštine Alibunar, drugim rečima ima zdravstvenu stanicu u svakom naseljenom mestu.

02. SPECIJALISTIČKE SLUŽBE

Dom zdravlja Alibunar raspolaže sledećim specijalističkim službama: Službom pedijatrije, Službom interne medicine, Kliničko-biohemijskom laboratorijom, Službom za zdravstvenu zaštitu žena, Službom za dečiju i preventivnu stomatologiju, Službom medicine rada, Službom neuropsihijatrije, Službom radiologije, Službom Pneumoftiziologije.

03. KVALITETNA OPREMA

Da bi se ispunili određeni standardni prilikom pružanja usluga potrebno je posedovati i adekvatnu medicinsku opremu. Dom zdravlja ukaže konstantne napore da bi se postojeća oprema održala u dobrom stanju kao i da se blagovremeno kada se za to stvori potreba nabavi i nova oprema. Nabavku opreme Dom zdravlja Alibunar sprovodi u saradnji sa lokalnom samoupravom u Opštini Alibunar, takođe u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, određenu opremu takođe dobija iz donacija a jedan deo opreme naravno nabavlja i samostalno.

04. UPUĆIVANJE PACIJENATA NA DALJE LEČENJE

U velikom broju slučajeva kada se radi o pacijentima čije je zdravstveno stanje ozbiljnije narušeno i kada se stvori potreba za hospitalizacijom, Dom zdravlja raspolaže sanitetskim vozilima kojima može pacijente da odveze do Opšte bolnice u Pančevu ili Opšte bolnice u Vršcu. Takođe, Dom zdravlja Alibunar je u mogućnosti da pacijente direktno odveze u Klinički centar Srbije ili na Vojno medicinsku Akademiju u Beogradu.

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts